Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Blok 01: Evropa po válce

První blok je tvořen 4 lekcemi, v celkovém rozsahu 5 vyučovacích hodin. První lekce tematizuje dopady Versailleského míru z pohledu Francie a Německa. Druhá lekce tematizuje vznik ČSR a proměnu obrazu prezidenta Masaryka. Ve třetí lekci se žáci seznamují s národnostním složením první Československé republiky a prozkoumají vztahy jednotlivých národů ke státu. Čtvrtá lekce ilustruje na příkladu pomníku v jedné české obci téma přítomnosti dějin ve veřejném prostoru a proměnu postojů veřejnosti či státní moci vůči těmto paměťovým artefaktům.

Blok 02: Výzvy pro demokracii

Druhý blok se věnuje meziválečnému období se zřetelem k vývoji v Německu a nově vzniklém SSSR. Konkrétně jsou představeny kořeny a příčiny vzniku totalitních režimů a to v širším kontextu (hospodářská krize 1929 apod.). Speciálně je pozornost zaměřena na ideologické základy obou režimů a na paletu důsledků, které jejich ustanovením dopadly na obyvatele. Součástí bloku je také téma příčin druhé světové války, zejména mnichovské krize a politiky appeassementu.