Únorová krize a nástup komunistické diktatury

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě.

Anotace:

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě. Žáci analyzují a porovnávají dvě ukázky znázorňující přijetí demise demokratických ministrů prezidentem Benešem, z nichž první pochází z roku 1986 a druhá z roku 2013. Na základě své práce a s přihlédnutím k informacím z doprovodných textů odpovídají na badatelskou otázku.