Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Proměny poválečného Československa Více 15

Proměny poválečného Československa

Žáci s pomocí dobových fotografií, kronik, úředních záznamů a dobových encyklopedií rekonstruují okolnosti masového odstraňování německých nápisů v Československu roku 1945.

Železná opona Více 20

Železná opona

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů různé motivace aktérů, kteří se potkávali při pokusech o útěk přes železnou oponu.

Únorová krize a nástup komunistické diktatury Více 26

Únorová krize a nástup komunistické diktatury

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě.

Občan a stát v 50. letech 20. století Více 27

Občan a stát v 50. letech 20. století

Lekce rozvíjí schopnost žáků využívat textové dokumenty k interpretaci historických událostí.

Jak se žilo v 50. letech 20. století Více 28

Jak se žilo v 50. letech 20. století

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století.

Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě Více 29

Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě

Lekce se zabývá odlišným pohledem na pražské jaro a identifikuje rozdíly mezi československou (reformní) perspektivou a perspektivou brežněvovského Sovětského svazu.

Československé migrace ve 20. století Více 30

Československé migrace ve 20. století

Lekce se zabývá fenoménem migrace z českých zemí v průběhu 20. století.

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci Více 31

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci

Lekce tematizuje postoje tzv. mlčící většiny vůči normalizačnímu režimu.

Jak pracovat s pamětníkem? Více 32

Jak pracovat s pamětníkem?

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti.

Život za tzv. normalizace Více 33

Život za tzv. normalizace

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace.

Pád komunistického režimu v Československu Více 34

Pád komunistického režimu v Československu

Lekce využívá novoroční projevy prezidentů G. Husáka a V. Havla z let 1988 a 1990, aby ilustrovala rozdílnou situaci před a po roce 1989.

Emigrace a imigrace Více 40

Emigrace a imigrace

Lekce se zabývá fenoménem přistěhovalectví a vystěhovalectví z českých zemí v průběhu 20. století.