Jak pracovat s pamětníkem?

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti.

Anotace:

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti. Lekce je rozdělena na dvě 45minutové hodiny, přičemž v první z nich hrají roli zejména učitelovy vzpomínky a vyprávění, v té druhé pak už samotných dětí. Pro účely lekce bude zapotřebí využít i osobních předmětů všech zúčastněných. Smyslem je vytvořit poznávací situace odhalující význam osobních vzpomínek.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Německé vzpomínání na válku

Vybraný úryvek je ze závěrečné kapitoly, v níž výzkumníci shrnují své závěry. V této části se zaměřují na popis jazyka, kteří pamětníci používají, především používání trpných vazeb, které je zbavují odpovědnosti. Také si všímají, že výpovědi pamětníků z 90. let se neliší od toho, jak Němci konstruovali svůj vztah k nacismu ihned po válce.

Rozšiřující pramen: Německé vzpomínání na válku