Jak pracovat s pamětníkem?

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti.

Anotace:

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti. Lekce je rozdělena na dvě 45minutové hodiny, přičemž v první z nich hrají roli zejména učitelovy vzpomínky a vyprávění, v té druhé pak už samotných dětí. Pro účely lekce bude zapotřebí využít i osobních předmětů všech zúčastněných. Smyslem je vytvořit poznávací situace odhalující význam osobních vzpomínek.