Postoje lidí vůči tzv. normalizaci

Lekce tematizuje postoje tzv. mlčící většiny vůči normalizačnímu režimu.

Anotace:

Lekce tematizuje postoje tzv. mlčící většiny vůči normalizačnímu režimu. Žáci analyzují popkulturní obrazy normalizační společnosti a zkoumají, jak se politické poměry „propisovaly“ do každodenního života lidí.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Disident Milan Šimečka o poměrech v Československu (1988)

Použitý úryvek je součástí kapitoly „Apatie“, v níž Šimečka kritizuje úpadek národní hrdosti a distanci od státu. Tematizuje rozdělení „my“ (lidé, lid) a „oni“ (režim).

Rozšiřující pramen: Disident Milan Šimečka o poměrech v Československu (1988)