Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Poválečný chaos v Evropě Více 1

Poválečný chaos v Evropě

Lekce je založena na rozboru pramenů, které se přímo vztahují ke smlouvě podepsané 28. 6. 1919 ve Versailles s poraženým Německem.

Vznik Československa Více 2

Vznik Československa

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na postoje veřejnosti v období vzniku Československé republiky v různých městech.

Stát a národy v Československu Více 3

Stát a národy v Československu

Lekce se zaměřuje na národnostní otázku meziválečného Československa.

Nástup nacismu v Německu Více 8

Nástup nacismu v Německu

Lekce přibližuje atmosféru v německé společnosti v období 1930–1933 a tematizuje okolnosti nástupu nacismu k moci.

Mnichovská krize Více 9

Mnichovská krize

Lekce pracuje s textem mnichovské dohody a sadou historických a současných map, které žáci ve skupinách analyzují prostřednictvím aplikace HistoryLab.

Válka a mír na konci 30. let 20. století Více 10

Válka a mír na konci 30. let 20. století

Lekce se zaměřuje na postoje vůdčích státníků Německa a Velké Británie na konci 30. let 20. století.

Svět ve válce Více 11

Svět ve válce

Lekce je zaměřena na srovnání úryvku textů dvou historiků druhé světové války ohledně významu pomoci, kterou poskytli Sovětskému svazu tzv. západní spojenci.

Škola za druhé světové války Více 13

Škola za druhé světové války

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava.

Vývoj a krize východního bloku Více 21

Vývoj a krize východního bloku

Lekce pracuje s protikladnými dobovými výklady událostí roku 1956 v Polsku, resp. Maďarsku.

Rozpad koloniálních impérií Více 23

Rozpad koloniálních impérií

Lekce se zaměřuje na vnímání procesu změny a charakteru dějinných mezníků na tématu dekolonizace Afriky, konkrétně na tématu vyhlášení nezávislosti osmnácti africkými státy v roce 1960.

Únorová krize a nástup komunistické diktatury Více 26

Únorová krize a nástup komunistické diktatury

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě.

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci Více 31

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci

Lekce tematizuje postoje tzv. mlčící většiny vůči normalizačnímu režimu.

Pád komunistického režimu v Československu Více 34

Pád komunistického režimu v Československu

Lekce využívá novoroční projevy prezidentů G. Husáka a V. Havla z let 1988 a 1990, aby ilustrovala rozdílnou situaci před a po roce 1989.

Proměny Číny v dlouhé perspektivě Více 37

Proměny Číny v dlouhé perspektivě

Lekce vnáší do třídy Čínu jako zemi i jako fenomén současného světa.

ČR a Evropská unie Více 41

ČR a Evropská unie

Žáci pracují v prostředí HistoryLabu. Cvičení se zaměřuje na odhalování možných očekávání české společnosti spojených se vstupem ČR do EU v roce 2004.