Nástup nacismu v Německu

Lekce přibližuje atmosféru v německé společnosti v období 1930–1933 a tematizuje okolnosti nástupu nacismu k moci.

Anotace:

Lekce přibližuje atmosféru v německé společnosti v období 1930–1933 a tematizuje okolnosti nástupu nacismu k moci.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Noviny v ČSR (1933)

Článek kriticky reagující na imigrační vlnu z Německa. Přináší argumenty obecně politické, ale také konkrétně pojmenovává rizika spojená s určitými skupinami emigrantů – Židé, komunisté.

Rozšiřující pramen: Noviny v ČSR (1933)