Válka a mír na konci 30. let 20. století

Lekce se zaměřuje na postoje vůdčích státníků Německa a Velké Británie na konci 30. let 20. století.

Anotace:

Lekce se zaměřuje na postoje vůdčích státníků Německa a Velké Británie na konci 30. let 20. století. Žáci pracují se zdroji, které ilustrují, jakým způsobem oba státníci hovoří o míru a jaký je skutečný cíl jejich politiky.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Mein Kampf

Při svém pobytu ve vězení v letech 1923/1924 nadiktoval Adolf Hitler text, která dnes známe jako Mein Kampf. Jedná se o ideologický pamflet spojený s autobiografickými vzpomínkami, v němž se pokusil vylíčit svá základní politická a společenská stanoviska (zejména antikomunismus a antisemitismus). Kniha se stala jednou z nejvydávanějších německých knih v historii a v době Třetí říše byla vnímána jako kanonický až posvátný text. V dnešní době je její šíření v mnoha zemích omezováno zákonem.

Rozšiřující pramen: Mein Kampf