Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Dějiny ve veřejném prostoru Více 4

Dějiny ve veřejném prostoru

Lekce ilustruje proměny vnímání významu pomníku padlým na pozadí historického vývoje.

Myšlenkový svět nacismu Více 7

Myšlenkový svět nacismu

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů klíčová témata nacistické ideologie.

Válka a mír na konci 30. let 20. století Více 10

Válka a mír na konci 30. let 20. století

Lekce se zaměřuje na postoje vůdčích státníků Německa a Velké Británie na konci 30. let 20. století.

Svět ve válce Více 11

Svět ve válce

Lekce je zaměřena na srovnání úryvku textů dvou historiků druhé světové války ohledně významu pomoci, kterou poskytli Sovětskému svazu tzv. západní spojenci.

Odboj a kolaborace Více 14

Odboj a kolaborace

Lekce se zabývá kolaborací s nacistickým režimem v době protektorátu.

Vzpomínání na válku Více 18

Vzpomínání na válku

Lekce upozorňuje na význam komemorace pro historickou kulturu a na konkrétním případě nevhodného chování v Památníku Lidice vede žáky k reflexi jejich vlastního chování na místech spojených s tragickými událostmi.

Únorová krize a nástup komunistické diktatury Více 26

Únorová krize a nástup komunistické diktatury

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě.

Občan a stát v 50. letech 20. století Více 27

Občan a stát v 50. letech 20. století

Lekce rozvíjí schopnost žáků využívat textové dokumenty k interpretaci historických událostí.

Jak pracovat s pamětníkem? Více 32

Jak pracovat s pamětníkem?

Lekce si klade za cíl skrze zážitek vlastního vzpomínání reflektovat povahu paměti jako specifického zdroje poznání minulosti.

Dějiny Evropské unie Více 38

Dějiny Evropské unie

Lekce se zabývá počátky evropské integrace po druhé světové válce.

Islám a západní společnost Více 39

Islám a západní společnost

Lekce ilustruje různé podoby vztahu muslimů k západnímu euroamerickému společenství.