Vzpomínání na válku

Lekce upozorňuje na význam komemorace pro historickou kulturu a na konkrétním případě nevhodného chování v Památníku Lidice vede žáky k reflexi jejich vlastního chování na místech spojených s tragickými událostmi.

Anotace:

Lekce upozorňuje na význam komemorace pro historickou kulturu a na konkrétním případě nevhodného chování v Památníku Lidice vede žáky k reflexi jejich vlastního chování na místech spojených s tragickými událostmi.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: MetaMaus by Art Spiegelman (book trailer)

V krátkém filmu (3:32 min.) vysvětluje Art Spiegelman, co vedlo ke vzniku nové knihy, která má být interpretačním klíčem k jeho komiksu. Komiks Maus získal světovou proslulost a kreativita, se kterou byly tragické události holocaustu představeny, přivedla ke studiu tématu velké množství lidí. V úvodu také sumarizuje nejčastější druhy otázek, které stály za rozhodnutím vydat ke komiksu Maus tuto „interpretační“ knihu. Video je dostupné pouze v angličtině.

Rozšiřující pramen: MetaMaus by Art Spiegelman (book trailer)