Rasové pronásledování židovského obyvatelstva v českých zemích

Lekce se zaměřuje na protižidovská opatření, která byla přijata v Československu v období tzv. protektorátu, a také na to, jaký dopad měla tato opatření na běžný život lidí.

Anotace:

Lekce se zaměřuje na protižidovská opatření, která byla přijata v Československu v období tzv. protektorátu, a také na to, jaký dopad měla tato opatření na běžný život lidí. Aktivity vedou k zamyšlení nad jednáním většinového obyvatelstva na tato opatření a jaká mohla být jeho motivace. Lekce využívá prameny projektu Naši nebo cizí (projekt Židovského muzea v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy) a sbírky Paměť národa.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Nástup do transportu

V ukázce vidíme, jak se Kaufmannovi připravují na cestu do transportu, přičemž registrujeme různé postoje (odevzdanost matky, zlost otce). Vidíme také domovníka Šantrůčka, jak se snaží získat z majetku Kaufmannových co největší podíl. V závěrečné scéně vidíme důstojníka (zřejmě SD), jak terorizuje skupinu Židů, kteří se mu nejsou schopni postavit na odpor.

Rozšiřující pramen: Nástup do transportu