Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Poválečný chaos v Evropě Více 1

Poválečný chaos v Evropě

Lekce je založena na rozboru pramenů, které se přímo vztahují ke smlouvě podepsané 28. 6. 1919 ve Versailles s poraženým Německem.

Vznik Československa Více 2

Vznik Československa

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na postoje veřejnosti v období vzniku Československé republiky v různých městech.

Stát a národy v Československu Více 3

Stát a národy v Československu

Lekce se zaměřuje na národnostní otázku meziválečného Československa.

Hospodářská krize Více 6

Hospodářská krize

Lekce se zabývá průběhem hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let století a jejími dopady na život nezaměstnaných v Československu.

Vojáci ve válce Více 12

Vojáci ve válce

Žáci se zabývají otázkou násilí ve válce a posuzují, jaké důvody mohly vést vojáky k účasti na genocidě židovského obyvatelstva.

Proměny poválečného Československa Více 15

Proměny poválečného Československa

Žáci s pomocí dobových fotografií, kronik, úředních záznamů a dobových encyklopedií rekonstruují okolnosti masového odstraňování německých nápisů v Československu roku 1945.

Holocaust Více 16

Holocaust

Lekce seznamuje žáky a žákyně s příběhem Anny Frankové a skrze analýzu jejího deníku a dalších pramenů odkrývá obecnější rysy nacistického pronásledování židovského obyvatelstva.

Rasové pronásledování židovského obyvatelstva v českých zemích Více 17

Rasové pronásledování židovského obyvatelstva v českých zemích

Lekce se zaměřuje na protižidovská opatření, která byla přijata v Československu v období tzv. protektorátu, a také na to, jaký dopad měla tato opatření na běžný život lidí.

Studená válka Více 19

Studená válka

Lekce pracuje se sadou vizuálních, textových a audio pramenů týkajících se různých aspektů spojených s tématem atomové bomby v období studené války (trvalá hrozba, politické téma, nástroj propagandy, součást populární kultury ad.).

Železná opona Více 20

Železná opona

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů různé motivace aktérů, kteří se potkávali při pokusech o útěk přes železnou oponu.

Vývoj a krize východního bloku Více 21

Vývoj a krize východního bloku

Lekce pracuje s protikladnými dobovými výklady událostí roku 1956 v Polsku, resp. Maďarsku.

Válka ve Vietnamu Více 24

Válka ve Vietnamu

Lekce žáky vede k poznání plastičtějšího obrazu hodnocení války ve Vietnamu pomocí výpovědí jejích různých aktérů.

Rozpad sovětského bloku Více 25

Rozpad sovětského bloku

Lekce je koncipována jako suplement pro cvičení HistoryLabu: Jak informovali o havárii?

Jak se žilo v 50. letech 20. století Více 28

Jak se žilo v 50. letech 20. století

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století.

Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě Více 29

Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě

Lekce se zabývá odlišným pohledem na pražské jaro a identifikuje rozdíly mezi československou (reformní) perspektivou a perspektivou brežněvovského Sovětského svazu.

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci Více 31

Postoje lidí vůči tzv. normalizaci

Lekce tematizuje postoje tzv. mlčící většiny vůči normalizačnímu režimu.

Život za tzv. normalizace Více 33

Život za tzv. normalizace

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace.

Rozpad Československa Více 35

Rozpad Československa

Lekce tematizuje rozpad Československa v roce 1993.

Rizika technologií pro život Více 42

Rizika technologií pro život

Lekce je zaměřena na současné perspektivy vnímání havárie jaderné elektrárny v Černobylu.