Studená válka

Lekce pracuje se sadou vizuálních, textových a audio pramenů týkajících se různých aspektů spojených s tématem atomové bomby v období studené války (trvalá hrozba, politické téma, nástroj propagandy, součást populární kultury ad.).

Anotace:

Lekce pracuje se sadou vizuálních, textových a audio pramenů týkajících se různých aspektů spojených s tématem atomové bomby v období studené války (trvalá hrozba, politické téma, nástroj propagandy, součást populární kultury ad.). Žáci začínají skupinovou práci tvorbou myšlenkové mapy, v níž shrnují své prekoncepty. Poté sledují ukázky z amerického školního instruktážního filmu z 50. let 20. století a rekonstruují význam jeho dobového sdělení. Během navazující hry pak ve skupinách shromažďují kurátorsky vybrané prameny a doplňují je na myšlenkovou mapu.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující prameny: Studená válka

Řeč 34. amerického prezidenta Dwighta D. Eisenhowera na rozloučenou (17. 1. 1961); byla vysílána v celostátní televizi.

Obálka časopisu TIME z 4. 4. 1983 se věnuje o 14 dní dříve ohlášené „Strategické obranné iniciativě“, kterou oznámil prezident USA Ronald Reagan. Na titulní stránce je vyobrazen sám prezident, v pozadí pak zuří kosmická válka, jak si ji kreslíř časopisu představoval. TIME je seriózní týdeník, ale s odstupem 40 let nelze nevidět jistou ironii vyobrazení – satelity střílející laserové paprsky jsou i na konci první čtvrtiny 21. století čistým sci-fi.

Rozšiřující prameny: Studená válka