Železná opona

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů různé motivace aktérů, kteří se potkávali při pokusech o útěk přes železnou oponu.

Anotace:

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů různé motivace aktérů, kteří se potkávali při pokusech o útěk přes železnou oponu. V průběhu práce přicházejí na to, jak hranice mezi Západem a Východem fungovala a k čemu sloužila.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Železná opona

Jedná se o oficiální dokument, tzv. denní hlášení, sepsané s odstupem jednoho dne jako oficiální popis incidentu, jehož autorem je člen útvaru Pohraniční stráže. Je uložen ve fondu Hlavní správy Pohraniční stráže Archivu bezpečnostních složek.

Jedná se o příklad usmrcení osoby, která neměla v úmyslu překročit státní hranici a emigrovat. Podobné případy nebyly výjimkou, většinou se jednalo o osoby, které se do blízkosti hranice dostaly omylem, například cizí státní příslušníci, kteří se při turistice ocitli v blízkosti hranice, případně se nešťastně dostaly do pásma, v němž probíhalo pátrání. Pohraničníci účastnící se zásahu nebo pátrání u hranice je považovali za hledané osoby, za tzv. narušitele, a proto po nich stříleli.

Rozšiřující zdroj: Železná opona