Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Vznik Československa Více 2

Vznik Československa

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na postoje veřejnosti v období vzniku Československé republiky v různých městech.

Svět ve válce Více 11

Svět ve válce

Lekce je zaměřena na srovnání úryvku textů dvou historiků druhé světové války ohledně významu pomoci, kterou poskytli Sovětskému svazu tzv. západní spojenci.

Proměny poválečného Československa Více 15

Proměny poválečného Československa

Žáci s pomocí dobových fotografií, kronik, úředních záznamů a dobových encyklopedií rekonstruují okolnosti masového odstraňování německých nápisů v Československu roku 1945.

Holocaust Více 16

Holocaust

Lekce seznamuje žáky a žákyně s příběhem Anny Frankové a skrze analýzu jejího deníku a dalších pramenů odkrývá obecnější rysy nacistického pronásledování židovského obyvatelstva.

Studená válka Více 19

Studená válka

Lekce pracuje se sadou vizuálních, textových a audio pramenů týkajících se různých aspektů spojených s tématem atomové bomby v období studené války (trvalá hrozba, politické téma, nástroj propagandy, součást populární kultury ad.).

Afroameričané v USA ve 20. století Více 22

Afroameričané v USA ve 20. století

V 60. letech 20. století se rozšířil protest, demonstrace, jako další možný politický nástroj.

Rozpad koloniálních impérií Více 23

Rozpad koloniálních impérií

Lekce se zaměřuje na vnímání procesu změny a charakteru dějinných mezníků na tématu dekolonizace Afriky, konkrétně na tématu vyhlášení nezávislosti osmnácti africkými státy v roce 1960.

Únorová krize a nástup komunistické diktatury Více 26

Únorová krize a nástup komunistické diktatury

Lekce se zabývá proměnou obrazu tzv. „Vítězného února“ roku 1948 v televizní tvorbě.

Pád komunistického režimu v Československu Více 34

Pád komunistického režimu v Československu

Lekce využívá novoroční projevy prezidentů G. Husáka a V. Havla z let 1988 a 1990, aby ilustrovala rozdílnou situaci před a po roce 1989.

Jak se žilo po revoluci Více 36

Jak se žilo po revoluci

Lekce si klade za cíl seznámit žáky s výzvami a problémy, před kterými stála porevoluční česká společnost.

Proměny Číny v dlouhé perspektivě Více 37

Proměny Číny v dlouhé perspektivě

Lekce vnáší do třídy Čínu jako zemi i jako fenomén současného světa.

Islám a západní společnost Více 39

Islám a západní společnost

Lekce ilustruje různé podoby vztahu muslimů k západnímu euroamerickému společenství.

ČR a Evropská unie Více 41

ČR a Evropská unie

Žáci pracují v prostředí HistoryLabu. Cvičení se zaměřuje na odhalování možných očekávání české společnosti spojených se vstupem ČR do EU v roce 2004.

Rizika technologií pro život Více 42

Rizika technologií pro život

Lekce je zaměřena na současné perspektivy vnímání havárie jaderné elektrárny v Černobylu.

Proměny tělesnosti ve 20. století Více 45

Proměny tělesnosti ve 20. století

Lekce ilustruje proměnu vnímání těla v moderní společnosti jak z hlediska ideálu krásy, tak z hlediska jeho využití pro politické či komerční účely.