Proměny poválečného Československa

Žáci s pomocí dobových fotografií, kronik, úředních záznamů a dobových encyklopedií rekonstruují okolnosti masového odstraňování německých nápisů v Československu roku 1945.

Anotace:

Žáci s pomocí dobových fotografií, kronik, úředních záznamů a dobových encyklopedií rekonstruují okolnosti masového odstraňování německých nápisů v Československu roku 1945. Tento fenomén je ilustrován na konkrétních událostech v Nymburce a Varnsdorfu. Jako jeden ze zdrojů této badatelské lekce je použito cvičení v HistoryLabu, bez něhož nelze tuto lekci dokončit.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Vzpomínka Gottfrieda Bacha

Gottfried Bach se narodil 26. června 1940 v jihomoravské vesnici Stálky u rakouské hranice. Jeho rodiče byli němečtí malorolníci Matthäus a Anna Bachovi. Otec musel po vypuknutí druhé světové války narukovat do wehrmachtu a roku 1944 padl v Sovětském svazu. V obci Stálky převažovali do konce války německy mluvící obyvatelé, kteří se živili zemědělstvím. V červnu 1945, přesně v den pátých narozenin Gottfrieda Bacha, se museli téměř všichni obyvatelé vesnice do hodiny shromáždit a v pěší koloně opustit jen s nejnutnějšími věcmi Československo směrem na rakouský Heinrichsreith. Šlo o takzvaný divoký odsun. Bachovi se mohli usadit v blízké obci Langau a brzy získali rakouské občanství. V prvních letech dohlédli přes vznikající železnou oponu i do Stálek. Gottfried vystudoval pedagogickou školu ve Vídni. V roce 1966 se oženil s Rakušankou s českými kořeny. Studijně i pracovně pobýval často v USA, většinu profesního života prožil v Německu. Po roce 1989 koupil statek Krokovice v Písečném nedaleko rodné obce. V důchodu se tam se ženou usadil natrvalo. Ve Stálkách se zasloužil o obnovu některých památek po německém obyvatelstvu. V roce 2020 plánoval uspořádání česko-rakouské pouti po stopách odsunu.

Rozšiřující pramen: Vzpomínka Gottfrieda Bacha