Vojáci ve válce

Žáci se zabývají otázkou násilí ve válce a posuzují, jaké důvody mohly vést vojáky k účasti na genocidě židovského obyvatelstva.

Anotace:

Žáci se zabývají otázkou násilí ve válce a posuzují, jaké důvody mohly vést vojáky k účasti na genocidě židovského obyvatelstva. Žáci analyzují fotografii a čtyři výpovědi o násilném chování vojáka Josefa Blöscheho. Posuzují výpovědi s ohledem na to, kdo je jejich autorem a v jakém kontextu výpověď vznikla.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Odposlechové protokoly

Úryvek pochází z přepisu tajně vyslechnutého, autentického rozhovoru generálporučíka Heinricha Kittela s jakýmsi Felbertem dne 28. prosince 1944. Kittel vzpomíná na své působení roku 1941 v Lotyšsku (v Daugavpilsu), kde působil jako plukovník. V té době, od července do listopadu 1941, zde bylo zastřeleno asi 14 tisíc Židů.

Kittel zde působil jako vysoký důstojník wehrmachtu, jeho účast na popravách nelze na základě dochovaných pramenů objasnit, on sám se v rozhovoru staví do role pozorovatele.

Rozšiřující pramen: Odposlechové protokoly