Škola za druhé světové války

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava.

Anotace:

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava. Žáci analyzují dva písemné prameny. Slovní úloha je převzata ze cvičení HistoryLabu Co se učíme kromě počítání?. Druhým pramenem je úryvek z protektorátní učebnice dějepisu Stručné dějiny říše: učebnice pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných z roku 1943. Při analýze obou písemných pramenů žáci identifikují prvky nacistické ideologie ve školních učebnicích.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Rozšiřující pramen: Směrnice – Příkaz k revizi učebnic z 1. 4. 1940

Text směrnice je rozmnožen na cyklostylu, není ani podepsán konkrétním jménem zemského inspektora. Obsahem je výzva k cenzurním zásahům do učebnic občanské výchovy, z níž mají být vyškrtnuty všechny připomínky politického režimu Československé republiky před 15. 3. 1939.

Rozšiřující pramen: Směrnice – Příkaz k revizi učebnic z 1. 4. 1940