Škola za druhé světové války

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava.

Anotace:

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava. Žáci analyzují dva písemné prameny. Slovní úloha je převzata ze cvičení HistoryLabu Co se učíme kromě počítání?. Druhým pramenem je úryvek z protektorátní učebnice dějepisu Stručné dějiny říše: učebnice pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných z roku 1943. Při analýze obou písemných pramenů žáci identifikují prvky nacistické ideologie ve školních učebnicích.

Témata
Každodennost
Historické myšlení
Trvání a změna
Badatelská činnost
Popisujeme zdroje