Metodiky Dějepis+

Metodické a pracovní listy

Kvalitně a systematicky zpracované metodické a pracovní listy slouží jako výukový didaktický materiál, obsahující potřebné informace z hlediska vyučovacího procesu.

  • Blok

  • Chronologie

  • Témata

  • Historické myšlení

  • Badatelské činnosti

Škola za druhé světové války Více 13

Škola za druhé světové války

Lekce se zabývá proměnou učiva matematiky a dějepisu v době protektorátu Čechy a Morava.

Rozpad koloniálních impérií Více 23

Rozpad koloniálních impérií

Lekce se zaměřuje na vnímání procesu změny a charakteru dějinných mezníků na tématu dekolonizace Afriky, konkrétně na tématu vyhlášení nezávislosti osmnácti africkými státy v roce 1960.

Pád komunistického režimu v Československu Více 34

Pád komunistického režimu v Československu

Lekce využívá novoroční projevy prezidentů G. Husáka a V. Havla z let 1988 a 1990, aby ilustrovala rozdílnou situaci před a po roce 1989.

Proměny Číny v dlouhé perspektivě Více 37

Proměny Číny v dlouhé perspektivě

Lekce vnáší do třídy Čínu jako zemi i jako fenomén současného světa.

Emigrace a imigrace Více 40

Emigrace a imigrace

Lekce se zabývá fenoménem přistěhovalectví a vystěhovalectví z českých zemí v průběhu 20. století.

ČR a Evropská unie Více 41

ČR a Evropská unie

Žáci pracují v prostředí HistoryLabu. Cvičení se zaměřuje na odhalování možných očekávání české společnosti spojených se vstupem ČR do EU v roce 2004.

Ekologická krize včera a dnes Více 43

Ekologická krize včera a dnes

Metodika je založena na porovnání motivů demonstrujících lidí v roce 1989 a mladých lidí v roce 2019 protestujících proti nedostatečným opatřením v oblasti změny klimatu.

Proměny tělesnosti ve 20. století Více 45

Proměny tělesnosti ve 20. století

Lekce ilustruje proměnu vnímání těla v moderní společnosti jak z hlediska ideálu krásy, tak z hlediska jeho využití pro politické či komerční účely.