Proměny Číny v dlouhé perspektivě

Lekce vnáší do třídy Čínu jako zemi i jako fenomén současného světa.

Anotace:

Lekce vnáší do třídy Čínu jako zemi i jako fenomén současného světa. Je prostorově rozsáhlá, demograficky významná, politicky i technologicky roste na důležitosti, je jak politickým útvarem, tak neuralgickým bodem globalizovaného světa, obchodních a výrobních řetězců. Zároveň se s ní pojí autoritářský způsob vlády nebo porušování lidských práv. Lekce se na asijskou zemi dívá perspektivou dlouhých trvání a trendů, sleduje dramatický hospodářský a demografický vzestup země v posledních 70 letech, ale zároveň se Čínu pokouší situovat do dlouhodobějších historických tendencí a ukázat, že je se Západem ve velice dlouhém dialogu. Čína do dějin nevstupuje až s globalizovaným kapitalismem, ale byla jejich významnou součástí poslední dva tisíce let.