Dějiny Evropské unie

Lekce se zabývá počátky evropské integrace po druhé světové válce.

Anotace:

Lekce se zabývá počátky evropské integrace po druhé světové válce. Žáci zkoumají památník „Hold otcům zakladatelům Evropy“, který se nachází ve francouzském městečku Scy-Chazelles. Téma lekce i název památníku jsou žákům zpočátku zatajeny. Na základě svého pozorování vytvářejí žáci hypotézu, co pomník připomíná. Následným studiem dalších zdrojů svoji hypotézu upravují a zpřesňují, vytvářejí podloženou odpověď na badatelskou otázku.