Rozpad koloniálních impérií

Lekce se zaměřuje na vnímání procesu změny a charakteru dějinných mezníků na tématu dekolonizace Afriky, konkrétně na tématu vyhlášení nezávislosti osmnácti africkými státy v roce 1960.

Anotace:

Lekce se zaměřuje na vnímání procesu změny a charakteru dějinných mezníků na tématu dekolonizace Afriky, konkrétně na tématu vyhlášení nezávislosti osmnácti africkými státy v roce 1960. Žáci pomocí pramenů identifikují reálné a očekávané změny a srovnávají je s pozdějšími názory na tyto změny.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Afrika tehdy a Afrika nyní

Na prvním obrázku vidíme bílého muže oblečeného podle módy 17. či 18. století označeného jako „Západ“ (“The West”), který drží v ruce řetěz, jenž vede k obojku černého muže. Na obojku je nápis „Otroctví“ (“Slavery”). Na druhém obrázku je tentýž muž oblečený podle módy 20. století se stejným postojem vůči černému muži, jen nápis na obojku zní „Dluh“ (“Debt”). Na prvním obrázku má bílý muž mušketu, na druhém má v podpaží desky s papírem či papíry. V pozadí jsou palmy.

Rozšiřující pramen: Afrika tehdy a Afrika nyní