Válka ve Vietnamu

Lekce žáky vede k poznání plastičtějšího obrazu hodnocení války ve Vietnamu pomocí výpovědí jejích různých aktérů.

Anotace:

Lekce žáky vede k poznání plastičtějšího obrazu hodnocení války ve Vietnamu pomocí výpovědí jejích různých aktérů. Snahou je ukázat problematičnost jednostranného pohledu na dějiny. Žáci nejdříve pracují s cvičením v HistoryLabu, které je zaměřeno na kritickou analýzu mediálního sdělení. Následně skupiny žáků pomocí pojmové mapy analyzují další vybrané prameny. Inspirováni svou prací se žáci závěrem zamýšlejí nad badatelskou otázkou, tedy co může ovlivňovat pohled na válku ve Vietnamu, a zobecňují tak principy poznané na konkrétním příkladu.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Válka ve Vietnamu

Úryvky ze vzpomínek pana Dan VU na období bombardování severního Vietnamu v rámci vietnamské války zachycují roky 1965–1972. Popis celého života je na následující stránce: https://www.pametnaroda.cz/cs/vu-dan-20160916-0

Rozšiřující pramen: Válka ve Vietnamu