Jak se žilo po revoluci

Lekce si klade za cíl seznámit žáky s výzvami a problémy, před kterými stála porevoluční česká společnost.

Anotace:

Lekce si klade za cíl seznámit žáky s výzvami a problémy, před kterými stála porevoluční česká společnost. Žáci se seznamují především se dvěma velkými událostmi přelomu století: opoziční smlouvou a tzv. krizí v České televizi. Obě témata pak nastolují obecnější fenomény nezávislosti médií a legitimity moci v demokracii. Pojmenování obtíží mladé země žákům vzhledem ke kontinuitě nedávných dějin umožní kultivovat porozumění současnosti. Lekce klade důraz na iniciativu a samostatnou práci žáků a vede je ke kritickému zacházení s internetem. Svou strukturou tak zároveň performuje či anticipuje i některé ze současných společenských výzev, jako je třeba informační záplava na internetu, a posiluje mediální gramotnost žáků.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Nové ekonomické elity

Film zachycuje zbohatlického restituenta Bohouše, který netuší, jak naloží s nečekaným dědictvím. Právník Ulrich se jej v této scéně snaží vmanipulovat do prodeje cihelny, Bohouš nicméně dohodou odmítá.

Rozšiřující pramen: Nové ekonomické elity