Rozpad Československa

Lekce tematizuje rozpad Československa v roce 1993.

Anotace:

Lekce tematizuje rozpad Československa v roce 1993. Žáci nejprve analyzují český pohled na Slováky v letech 1990–1992 a poté se zaměřují na totéž téma v perspektivě celého 20. století.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Obálka knihy o československých dějinách (1924)

Obálka zachycuje dvě stylizované postavy, jednu oblečenou do stylizovaného husitského kroje, druhou v kroji slovenském. Na pozadí se rýsuje silueta Hradčan, v popředí jsou historické erby českých zemí a Slovenska.

Rozšiřující pramen: Obálka knihy o československých dějinách (1924)