Život za tzv. normalizace

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace.

Anotace:

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace. Ve cvičení HistoryLabu (HL) žáci popisují a interpretují výzdobu budov v den oslav státního svátku 9. května (Den osvobození Československa Sovětskou armádou). Na práci s HL navazují a doplňují dvě vzpomínky pamětníků oslav 1. května (Svátek práce) v 70. a 80. letech 20. století, které popisují účastníky a průběh oslavy.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Titulní strana humoristického týdeníku (1985)

Titulní strana zachycuje stylizované budovy mávající praporkami metra a pod nimi shromáždění radujících se lidí. Důvod jejich shromáždění vysvětluje text stylizovaný jako nápis na transparentu, který vysvětluje v duchu normalizační propagandy výhody československo-sovětského přátelství. V davu lidí vidíme stavební dělníky (identifikují je bílé stavební přilby), novináře, kteří si je fotí, a občany všech generací.

Rozšiřující pramen: Titulní strana humoristického týdeníku (1985)