Život za tzv. normalizace

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace.

Anotace:

Lekce se zabývá oficiální festivitou v době tzv. normalizace. Ve cvičení HistoryLabu (HL) žáci popisují a interpretují výzdobu budov v den oslav státního svátku 9. května (Den osvobození Československa Sovětskou armádou). Na práci s HL navazují a doplňují dvě vzpomínky pamětníků oslav 1. května (Svátek práce) v 70. a 80. letech 20. století, které popisují účastníky a průběh oslavy.