Vznik Československa

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na postoje veřejnosti v období vzniku Československé republiky v různých městech.

Anotace:

Dvouhodinová lekce se zaměřuje na postoje veřejnosti v období vzniku Československé republiky v různých městech. HistoryLabové cvičení slouží jako úvodní evokace a zacílí pozornost žáků na obrazový pramen a na text. Týká se města Kolína. Na něj navazující činnosti se zaměřují na postoje obyvatel Prahy, Bratislavy, Liberce a Karlových Varů, které skupiny žáků zkoumají na dvou souvisejících pramenech. Při závěrečné prezentaci pak žáci zjišťují, že ne všichni obyvatelé vznik Československé republiky nadšeně přivítali. Druhá vyučovací hodina je pak zaměřena diskusně. Žáci vstupují do rolí novinářů, kteří na tiskové konferenci sbírají podklady pro svůj článek. V závěru vyučovací hodiny pak píší tiskovou zprávu.