Poválečný chaos v Evropě

Lekce je založena na rozboru pramenů, které se přímo vztahují ke smlouvě podepsané 28. 6. 1919 ve Versailles s poraženým Německem.

Anotace:

Lekce je založena na rozboru pramenů, které se přímo vztahují ke smlouvě podepsané 28. 6. 1919 ve Versailles s poraženým Německem. Jejím cílem je jednak představit možné důsledky, které smlouva přinesla, jednak dobové pohledy různých aktérů. Z nich názorně vyplývá, že již v době podpisu byly na smlouvu artikulovány dost odlišné názory na obou stranách. Lekce může pomoci lépe pochopit povahu jednotlivých důsledků pro různé skupiny lidí, jichž se dotýkala. Zároveň je lekce vhodným vstupem do celé problematiky meziválečných evropských dějin.