Hospodářská krize

Lekce se zabývá průběhem hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let století a jejími dopady na život nezaměstnaných v Československu.

Anotace:

Lekce se zabývá průběhem hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let století a jejími dopady na život nezaměstnaných v Československu. Žáci postupně analyzují několik zdrojů (text písně, fotografie chudinských obydlí, potravinovou poukázku a přehled cen vybraných potravin). Svá zjištění shrnují v krátkém závěrečném textu, kterým odpovídají na badatelskou otázku.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Noviny v ČSR (1929)

Lidové noviny 30.10.1929, Lidové noviny 31.10.1929

Rozšiřující pramen: Noviny v ČSR (1929)