Myšlenkový svět nacismu

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů klíčová témata nacistické ideologie.

Anotace:

Žáci rozpoznávají prostřednictvím dobových pramenů klíčová témata nacistické ideologie. Soustředí se na dobovou propagandu – způsoby, jaké režim využíval k ideologické výchově lidí, včetně dětí. Zvláštní pozornost věnují tzv. čistotě rasy a antisemitismu. Téma rasismu je vztaženo k definování lidských práv po válce.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Norimberské rasové zákony

Pod pojmem Norimberské zákony je zahrnuto několik zákonů, které obsahují ustanovení o právní nerovnosti Židů. Jedná se o zákon o říšské vlajce (Reichsflaggengesetz), zákon o říšském občanství (Reichsbürgergesetz), zákon k ochraně německé krve a německé cti (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der Deutschen Ehre). Zákony byly dále rozpracovávány řadou dílčích nařízení, které je zpřesňovaly.

Rozšiřující pramen: Norimberské rasové zákony