Kolektivizace v Sovětském svazu

Lekce se zaměřuje na přiblížení procesu kolektivizace v Sovětském svazu ve 30. letech 20. století.

Anotace:

Lekce se zaměřuje na přiblížení procesu kolektivizace v Sovětském svazu ve 30. letech 20. století. Žáci zkoumají příčiny vedoucí ke kolektivizaci a její důsledky pro ruskou společnost a sovětský stát.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Komunistický manifest

Úryvek pochází z prostřední části Manifestu a věnuje se konkrétním návrhům politických kroků, které mají pomoci v přechodu od kapitalistického k socialistickému společenskému uspořádání.

Rozšiřující pramen: Komunistický manifest