Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě

Lekce se zabývá odlišným pohledem na pražské jaro a identifikuje rozdíly mezi československou (reformní) perspektivou a perspektivou
brežněvovského Sovětského svazu.