Invaze v roce 1968 v československé a v sovětské perspektivě

Lekce se zabývá odlišným pohledem na pražské jaro a identifikuje rozdíly mezi československou (reformní) perspektivou a perspektivou
brežněvovského Sovětského svazu.

Anotace:

Lekce se zabývá odlišným pohledem na pražské jaro a identifikuje rozdíly mezi československou (reformní) perspektivou a perspektivou
brežněvovského Sovětského svazu. Žáci analyzují karikatury tematizující okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Fakta nezbytná ke zvládnutí lekce

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Dobový filmový dokument (1968)

Dokument zachycuje celou řadu jednání a mítinků. Jeho protagonisty jsou reformističtí politici Josef Smrkovský, Ota Šik, Čestmír Císař, Alexandr Dubček. Politici nebyli zvyklí na takovou blízkost médií a často si neuvědomovali mediální konsekvence svého jednání. Dokument tak zachycuje poměrně otevřené chování politiků v soukromí. Použitá scéna ukazuje improvizovaný mítink u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Anonymní řečník zde proklamuje nutnost vypsat volby do Národního shromáždění a odložit prezidentskou volbu. Z publika se ozývá skandování jména Císař. Čestmír Císař patřil k zvažovaným kandidátům na prezidenta, populární byl zejména mezi studenty. Ústřední výbor KSČ však dal přednost Ludvíku Svobodovi.

Rozšiřující pramen: Dobový filmový dokument (1968)