Československé migrace ve 20. století

Lekce se zabývá fenoménem migrace z českých zemí v průběhu 20. století.

Anotace:

Lekce se zabývá fenoménem migrace z českých zemí v průběhu 20. století. Je rozdělena do dvou vyučovacích hodin. V první hodině si žáci kladou otázku „Kdo je migrant?“, samostatně definují pojem migrant a své představy mezi sebou porovnávají. Ve druhé vyučovací hodině žáci v pěti skupinách pracují se vzpomínkami pamětníků a hledají konkrétní příčiny odchodu ze země a jejich důsledky. Výsledky práce skupin pak porovnají mezi sebou a pokusí se je zobecnit.