Občan a stát v 50. letech 20. století

Lekce rozvíjí schopnost žáků využívat textové dokumenty k interpretaci historických událostí.

Anotace:

Lekce rozvíjí schopnost žáků využívat textové dokumenty k interpretaci historických událostí. Pracuje s různými typy písemných pramenů (úřední dokument a rezoluce) z Československa 50. let. Žáci si osvojují dovednosti, díky nimž mohou porozumět tomu, jak lidé vnímali zásahy státu do svých každodenních životů.

Další rozšiřující kontexty

Rozšiřující pramen: Vystěhování „kulaka“

Film je adaptací novely spisovatelky Evy Kantůrkové. Formálně vytříbené dílo, které je vystavěno strukturou klasického dramatu, konfrontuje dvě období poválečného vývoje na venkově. Zatímco v retrospektivě vracející se do počátku 50. let sledujeme, kterak okresní zmocněnec s pomocí prospěchářských pobočníků přinutí k vystěhování jednoho z odbojných sedláků, v sekvenci odehrávající se během let 60. let jsme svědky úporné snahy vyhnané selky o pochování zesnulého manžela v rodinné hrobce. Návrat charakterně silné ženy do rodného kraje vzbudí mezi obyvateli i místními funkcionáři značný rozruch. Přes úpornou snahu někdejších kolektivizátorů zabránit veřejnému pohřbu se nakonec ve venkovském městečku zformuje velký smuteční průvod. Protest vůči zlořádům minulosti je vyjádřen emotivně silnou manifestací oslavující lidskou důstojnost. Minimalisticky vystavěné černobílé dílo je zřejmě nejrealističtější filmovou reflexí proměny českého venkova a negativních prvků jeho kolektivizace. V ukázce sledujeme vystěhování sedláka Chladila, jeho ženy Matyldy a šikanózní postupy komunistického funkcionáře Devery podporovaného příslušníky SNB a prospěchářského domkáře, který zastupuje tu část vesnice, která „kolaborovala“ s kolektivizátory.

Rozšiřující pramen: Vystěhování „kulaka“