Jak se žilo v 50. letech 20. století

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století.

Anotace:

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století. Cvičení HL pracuje s rozhlasovým projevem Antonína Zápotockého, ve kterém zdůvodňuje, proč by tradičního českého Ježíška měl nahradit příjezd dědy Mráze. Větší část hodiny se věnuje interpretaci vzpomínek na dětství v 50. letech 20. století prostřednictvím techniky živých obrazů. Klíčová je i závěrečná slovní reflexe po předvedení živých obrazů. Pracovní list obsahuje dvě varianty formulářů pro písemné odpovědi na položené otázky. Volba formuláře záleží na variantě lekce zvolené učitelem.