Jak se žilo v 50. letech 20. století

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století.

Anotace:

Lekce se zabývá každodenním životem dětí v 50. letech 20. století. Cvičení HL pracuje s rozhlasovým projevem Antonína Zápotockého, ve kterém zdůvodňuje, proč by tradičního českého Ježíška měl nahradit příjezd dědy Mráze. Větší část hodiny se věnuje interpretaci vzpomínek na dětství v 50. letech 20. století prostřednictvím techniky živých obrazů. Klíčová je i závěrečná slovní reflexe po předvedení živých obrazů. Pracovní list obsahuje dvě varianty formulářů pro písemné odpovědi na položené otázky. Volba formuláře záleží na variantě lekce zvolené učitelem.

Rozšiřující pramen: Obraz české společnosti 50. let ve filmu

Ve vybrané scéně se ukazují rozpory mezi Vlastou a Františkem, které dosud nenabývají na závažnosti. Scéna je situována do začátku 50. let 20. století (není zřejmé, zda do roku 1950 či 1951) a ilustruje pluralitu postojů vůči režimu.

Rozšiřující pramen: Obraz české společnosti 50. let ve filmu