Proměny krajiny působením člověka

Lekce se zabývá zásahy lidstva do krajiny v dlouhodobější perspektivě, zvláště se zaměřuje na proces (sub)urbanizace.

Anotace:

Lekce se zabývá zásahy lidstva do krajiny v dlouhodobější perspektivě, zvláště se zaměřuje na proces (sub)urbanizace. Žáci pracují též s atraktivními fotografiemi, které dokumentují další lidské zásahy do krajiny, jako je například důlní činnost (lom Bílina) či odlesňování amazonského pralesa. V závěru se zamýšlejí nad dopady krajinných změn pro život člověka.