Lidé D+: Rozhovor s Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D., obsahový a regionální garant D+, středoškolský učitel, historik a metodik.

V sérii videí vám budeme představovat kolegy, kteří se v projektu Dějepis+ angažují. Budeme si povídat o tom, kudy vedly jejich cesty k učitelství a jak v sobě i druhých probouzet zájem o dějiny a historii. Ve třetím videu si povídáme s Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D., obsahovým a regionálním garantem Dějepisu+, středoškolským učitelem, historikem a metodikem.