Článek: Učebnice Soudobé dějiny nabízí kýženou alternativu k tradiční výuce dějepisu

Článek: Deník Referendum

Již delší dobu se v české společnosti vede intenzivní debata o možnostech proměny a zkvalitnění výuky dějepisu. Poukazuje se na přetrvávající nevyhovující způsob výuky spočívající ve frontálním režimu založeném na výkladu učitele a pouhém memorování izolovaných historických faktů, požaduje se tzv. výuka v souvislostech a opakují se mylná tvrzení o tom, že se čeští učitelé bojí výuky dějin 20. století.

V nedávné době vyšla v nakladatelství Fraus nová tzv. badatelská učebnice pro devátý ročník základní školy s titulem Soudobé dějiny. Její ambicí je zásadně proměnit způsob výuky. Podařilo se autorům učebnice vytvořit materiál, který by mohl přispět k tomu, abychom u žáků rozvíjeli potřebné kompetence pro život v 21. století?

Celý článek si můžete přečíst ZDE.