Projekt Dějepis+ inovativní výuka dějin 20. století

O projeku

Představujeme projekt Dějepis+

Moderní výuka dějepisu by měla vést k rozvíjení kompetencí – kritického myšlení, práce se zdroji, čtenářské gramotnosti – a zahrnovat prvky Mediální výchovy a Výchovy k občanství.

Proč se zapojili?

Učitel
 • Primárně pro učitele dějepisu 2. stupně základních škol, doplňkově i středních škol.
 • Rozvinete vaše profesní schopnosti.
 • Získáte metodické materiály k posílení činnostní a badatelské výuky dějepisu.
 • Zajistíme vám systematickou podporu organizované skupiny učitelů dějepisu, zprostředkujeme sdílení zkušeností a podporu v rámci učící se komunity.
 • Podpoří vás síť lokálních koordinátorů, odborníků, kteří předávají zapojeným učitelům know-how.
Ředitel
 • Zvýšíte prestiž vaší školy.
 • Zajistíte žákům moderní a efektivní metody výuky dějepisu.
 • Podpoříme vaši školu ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky.
 • Budete rozvíjet kompetence žáků (kritické myšlení, práce se zdroji, čtenářská a mediální gramotnost, výchova k občanství).
 • Podpoříte rozvoj profesních schopností učitelů dějepisu.
Rodič
 • Je škola, kam chodí vaše dítě zapojena do projektu Dějepis+? Zeptejte se vašeho ředitele. Všichni učitelé dějepisu, i ti kteří nejsou v projektu zapojeni, mohou čerpat inspiraci z metodik a pracovních listů, které jsou volně k dispozici na našem webu: Materiály a metodiky.
 • Zatraktivníme výuku dějepisu a zvýšíme zaujetí dětí pro něj.
 • Rozvinou kritické a samostatné myšlení a osvojí si historickou gramotnost.
 • Děti si osvojí práci ve skupině, zažijí dobrodružství badatelsky zkoumat.
 • Budou využívat moderní technologie, práce se zdroji, rozhovory s pamětníky.
 • Děti zažijí radost z poznávání, objevování světa a získávání nových znalostí.

Jak to funguje

Infografika badatelské výuky a projektu Dějepis+

Více informací

Historická gramotnost v Dějepis+

Cíl historického vzdělávání pro 21. století

Více informací

Ukázková lekce

Podívejte se na to, jak může vypadat badatelsky pojatá výuka. Studenti v hodinách dějepisu rozvíjí kritické a samostatné myšlení a osvojují si historickou gramotnost. Pražské Klasické gymnázium Modřany je zapojeno do projektu Dějepis+.

Kdo jsme?

Tým projektu tvoří odborníci z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu, pod záštitou MŠMT.