Holocaust

Prostor pro upřesnění cíle

Lekce seznamuje žáky a žákyně s příběhem Anny Frankové a skrze analýzu jejího deníku a dalších pramenů odkrývá obecnější rysy nacistického pronásledování židovského obyvatelstva.