Staňte se součástí projektu Dějepis+

Zapojte se do projektu Dějepis+

Projekt Dějepis+ je pro vás stále otevřen. Můžete se do něj přihlásit a zapojit ve školním roce 2022/2023. Poskytneme vám možnost profesně růst díky podpoře špičkových odborníků, metodik a učících se komunit.

Učitel

Zapojí se do učící se komunity, díky které získává jak teoretické, tak praktické zkušenosti pro realizaci inovativní výuky ve třídě.

Lokální koordinátor

Je pravou rukou učitele, kromě předávání odborných znalostí a vedení učící se komunity, poskytuje individuální konzultace.

Škola

Poskytuje podporující prostředí k uskutečnění změny. Pozitivní klima je určujícím faktorem, který přispívá k rozvoji jak učitelů, tak žáků.

Regionální garant

Monitoruje vývoj učící se komunity učitelů v dané oblasti. Přispívá k efektivitě procesu ze supervizní pozice.

Didaktik

Odborník, který tvoří metodiky, podílí se na ověřování a jejich účelném využití v praxi ve spolupráci s regionálními garanty a lokálními koordinátory.

Postup

Chcete se zapojit do projektu Dějepis+?

Přečtěte si podmínky zapojení a vyplňte kontaktní formulář. Těšíme se na spolupráci.

Proč bych se měl zapojit?

Učitel
 • Primárně pro učitele dějepisu 2. stupně základních škol, doplňkově i středních škol.
 • Rozvinete vaše profesní schopnosti.
 • Získáte metodické materiály k posílení činnostní a badatelské výuky dějepisu.
 • Zajistíme vám systematickou podporu organizované skupiny učitelů dějepisu, zprostředkujeme sdílení zkušeností a podporu v rámci učící se komunity.
 • Podpoří vás síť lokálních koordinátorů, odborníků, kteří předávají zapojeným učitelům know-how.
Ředitel
 • Zvýšíte prestiž vaší školy.
 • Zajistíte žákům moderní a efektivní metody výuky dějepisu.
 • Podpoříme vaši školu ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky.
 • Budete rozvíjet kompetence žáků (kritické myšlení, práce se zdroji, čtenářská a mediální gramotnost, výchova k občanství).
 • Podpoříte rozvoj profesních schopností učitelů dějepisu.
Rodič
 • Je škola, kam chodí vaše dítě zapojena do projektu Dějepis+? Zeptejte se vašeho ředitele. Všichni učitelé dějepisu, i ti kteří nejsou v projektu zapojeni, mohou čerpat inspiraci z metodik a pracovních listů, které jsou volně k dispozici na našem webu: Materiály a metodiky.
 • Zatraktivníme výuku dějepisu a zvýšíme zaujetí dětí pro něj.
 • Rozvinou kritické a samostatné myšlení a osvojí si historickou gramotnost.
 • Děti si osvojí práci ve skupině, zažijí dobrodružství badatelsky zkoumat.
 • Budou využívat moderní technologie, práce se zdroji, rozhovory s pamětníky.
 • Děti zažijí radost z poznávání, objevování světa a získávání nových znalostí.

I v tomto projektu se učíme předat žákům zkušenost, že historie může být z různých pohledů různá. Spokojit se s nějakým jedním správným řešením není možné. Protože historie je proměnná a žáci by s tím měli umět pracovat.

David Lopaur lokální koordinátor a učitel ze ZŠ Svatoplukova v Olomouci

Přínos projektu spočívá především v systematické práci. Působíme na poli dalšího vzdělávání učitelů přes deset let, ale dosud pro to nebyly institucionální podmínky. Školení probíhala formou jednorázových nebo e-learningových kurzů. Zatím ale chyběla podpora ze strany škol. Učitelé a ředitelé nebyli motivováni k tomu, aby navštěvovali dlouhodobé kurzy. Byla to pro ně jen komplikace, teď se tuto bariéru podařilo odbourat.

Jaroslav Pinkas obsahový manažer, didaktik D+

…Aby žáci nebyli jenom příjemci faktografie nebo výkladu učitele. Zavádí se badatelské formy výuky 20. a 21. století, kdy si učitelé definují klíčové problémy a dají žákům prostor, aby otázky řešili sami, s využitím různých zdrojů informací.

Jaroslav Najbert regionální garant a didaktik D

Žáci oceňují, že se zabýváme složitými otázkami. Zažívají pocit, že je dospělý bere vážně, jako partnera, a to je pro ně silná motivace k učení.

Roman Anýž učitel dějepisu ze ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka, lokální koordinátor D+

Sdílení s jinými učiteli dějepisu na okolních školách v regionu mi přijde klíčové. Je to unikátní, že se potkávají učitelé z různých škol, častokrát se nepotkají ani v jedné škole.

Aleš Sedlmaier lokální koordinátor D+ a učitel ze ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze

Cílem projektu Dějepis+ je pomoci učitelům s proměnou výuky soudobých dějin. Zjistili jsme v zahraniční, že efektivní při proměnách výuky nebyly krátkodobé kurzy a semináře, ale dlouhodobá práce s nimi, vytvoření komunit, které dostanou nějaké materiály.

Jan Mušuta ředitel odboru regionálního školství MŠMT